• Adresa:

  Citadela v Erbilu, Irák

 • Klient:

  UNESCO

 • Druh prací:

  Restaurátorské, konzervátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2013–2014

V letech 2013 až 2014 byl realizován projekt Restaurování dvou historických domů na citadele v Erbilu. Práce byly prováděny na základě vítězství v mezinárodní výběrovém řízení UNESCO.

Předmětem prací byla záchrana a restaurování dvou silně poškozených historických domů (č.p. 6/12 a č.p. 7/1), a na základě dodatku smlouvy i přilehlých menších staveb. Projektovou dokumentaci zpracovalo pro UNESCO Centrum pro ochranu a konzervaci islámského architektonického dědictví se sídlem v Káhiře.

Záchranné a restaurátorské práce se týkaly především zajištění nestabilních zdí hradebních domů stojících nad prudkým svahem návrší citadely. Smluvní práce zahrnovaly nejprve instalaci pažení ohroženého zdiva, postupnou opravu a injektáž poškozeného zdiva a sejmutí nepůvodních omítek. Následně bylo provedeno zpevnění zdiva a nové spárování, betonáž základů vnitřních stěn a posílení základů. Součástí prací byla dále kompletní demontáž a nová konstrukce stropů, demontáž a rekonstrukce zděných střešních parapetů, nové provedení střech, svodů a drenážního systému. Veškeré dřevěné konstrukce byly ošetřeny proti ohni, dřevokaznému hmyzu a plísním.

Realizované projektové práce byly provedeny v souladu s technickými specifikacemi, dílenskými výkresy, projektovou dokumentací a restaurátorskými normami UNESCO.