• Adresa:

  Staré město, U Obecního dvora 798/5, Praha 1

 • Klient:

  Městská část Praha 1

 • Typ prací:

  Restaurátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2023

Předmětem restaurátorských prací byla obnova dekorativního reliéfu na barokní ohradní zdi historického domu U Cenzorů. Nejstarší doklad o tomto objektu pochází z roku 1404. Dům U Cenzorů je od roku 1964 zaspanou nemovitou kulturní památkou (r.č. ÚSKP 38790/1-399) a nachází se v historickém centru Prahy, zapsaném na listinu světového dědictví UNESCO (1992).

Původně gotický dům U Cenzorů prošel během své existence řadou přestaveb; nejprve v 17. století přestavbou renesanční, v 18. století barokní a klasicistní. Dekorativní reliéf na vnitřní straně ohradní zdi náleží k úpravám, které proběhly v posledních dvou staletích. Restaurování reliéfu bylo prováděno na základě smlouvy na „Obnovu ohradní zdi nemovitosti č.p. 798“ s Městskou částí Praha 1.

Pro zajištění havarijního stavu zdiva i reliéfu, bylo nezbytné provést průzkum, dokumentaci a zajištění památky. S využitím fotogrammetrie byl vytvořen 3D model, který umožnil kresebnou rekonstrukci tvarové podoby silně poškozených, nebo zcela chybějících částí dekorace. Pás reliéfu je rozdělen do čtyř polí/obrazů s motivem vinné révy.

Plastika byla nejprve zbavena všech cizorodých nánosů, očištěna omytím vodou a mechanicky dočištěna. Dochované prvky plastiky byly hloubkově zpevněny. Plastická modelace probíhala podle kresebné rekonstrukce s dílčími úpravami, které vždy vycházely z nálezové situace podle tvarových stop nebo poloh zbytků armatur. Nanášení bylo provedeno čistě vápennou, mírně hydraulickou maltou pojenou přírodním hydraulickým vápnem Otterbein NHL 3,5 plněnou pranými písky potřebné granulometrie. Finální vrstva byla, tak jako v případě originální výstavby reliéfu, provedena s přídavkem přírodní hydraulické složky označované jako tzv. Románský cement.

Projekt zvítězil v krajském kole v soutěži o titul “Památka roku 2023”.