• Adresa:

  NPÚ, správa hradů Žebrák a Točník

 • Klient:

  NPÚ – Územní památková správa v Praze

 • Druh prací:

  Záchranné stavební práce

 • Realizace:

  2015

Hrad Točník byl postaven v letech 1395 až 1398 králem Václavem IV na horním konci kamenného hřebene Zámecké hory, který byl osídlen již v době Haštalské. Na dolním konci stejného hřebene se nacházel již dříve hrad Žebrák. Oba hrady se nacházejí nad obcí Točník, nedaleko města Žebrák.

Po požáru hradu Žebrák, který již nebyl obnoven, nechal nedaleko král Václav IV. postavit hrad nový. Po jeho smrti převedl jeho bratr Zikmund hrad do zástavy Seinsheimům, poté Kolovratům a po dalším častém střídání zástavních držitelů, se za vlády Rudolfa II. vrátil hrad Točník zpět koruně. Císař však hrad nepoužíval, a tak se již během třicetileté války stal úkrytem okolního lidu. V roce 1923 prodal poslední držitel Josef Colloredo-Mansfeld zříceniny obou sousedících hradů Klubu českých turistů.

Konzervační a záchranné práce hradního zdiva hradu Točník byly provedeny v souladu s požadavky Národního památkového ústavu. Degradované zdivo bylo zbaveno náletových rostlin, kamenné zdivo bylo sanováno, opraveno a doplněno spárování a zdivo bylo ošetřeno proti klimatickým vlivům.