• Adresa:

  Senát Parlamentu ČR, Praha 1

 • Klient:

  Senát Parlamentu ČR

 • Druh prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  1996–2001

Valdštejnský palác v Praze se řadí k nejrozsáhlejším komplexům ve stylu raně barokních italských městských vil. Jak již název objektu napovídá, stavbu nechal zbudovat Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583 – 1634). Tento český vojevůdce, politik a jeden z nejvlivnějších mužů v Evropě se nemalou měrou zapsal do dějin třicetileté války (1618 – 1648). Díky svému talentu, inteligenci a vysoké ctižádosti byl ve svých 42 letech jmenován generalissimem císařských vojsk. V roce 1996 se Valdštejnský palác stal sídlem Senátu Parlamentu České republiky.

Restaurátorské práce prováděny na Valdštejnském paláci představovaly jednu z největších akcí, které byly v tak krátkém časovém horizontu realizovány. Cílem prací byla záchrana historických prvků a náprava nevhodných až poškozujících restaurátorských zásahů prováděných v minulosti.
Konkrétním pracím samozřejmě předcházely potřebné průzkumy rozličného charakteru i rozsahu. Následovalo vyhodnocení získaných informací a vypracování konceptu restaurátorských zásahů. Během vlastní realizace byl koncept opakovaně ověřován a dle potřeb eventuálně upravován.
Práce zahrnovaly restaurování štukové a malířské výzdoby, kamenných prvků, úpravu plastické stěny grotty, umělých mramorů v interiéru, bronzových replik od sochaře A. de Vriése a záchranu historických kožených tapet.
Výsledkem celé akce bylo znovuobjevení umělecké a výtvarné jednoty všech děl, která jsou neoddělitelnou součástí jednoho z nejvýznamnějších raně barokních celků Evropy. Kvalitu odvedených prací ocenila i Evropská unie, a to udělením ceny Europa Nostra v kategorii Architektonické dědictví za komplexní přístup k restaurování a rekonstrukci paláce.