• Adresa:

  Obrněné brigády 615/1, Cheb

 • Klient:

  Město Cheb

 • Typ prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  2013

Budova knihovny byla postavena v secesním stylu v letech 1909 - 1910 z odkazu chebského továrníka Daniela Kreuzingera dle projektu ateliéru Loos v Teplicích. Výstavbu realizovala stavební firma pana Franze Krause z Chebu. Slavnostní otevření objektu proběhlo 12. února 1910 a součástí nové knihovny byly půjčovna, čítárna a velký sál pro 300 účastníků pro pořádání společenských akcí.

Realizovali jsme restaurátorské práce pro Město Cheb v rámci prováděného projektu generální opravy fasády a střechy městské knihovny. Předmětem prací bylo restaurování a obnova reliéfních štukových prvků. Vnější výzdoba tohoto objektu, postaveného na začátku 20. století v secesním stylu, byla v havarijním stavu, vyžadujícím odborný zásah. Vedle poškození reliéfní výzdoby v důsledku degradace v průběhu let, či neodborného zásahu během starších oprav fasády, došlo v některých místech i ke ztrátě některých prvků reliéfní výzdoby.

Restaurovali jsme velký figurální reliéf s dvanácti figurami, lemovaný bohatým secesním dekorem. Tento reliéf je proveden perspektivní sochařskou zkratkou, a jeho ústřední postavou je pravděpodobně sám donátor knihovny Daniel Kreuzinger. Také jsme obnovili dekorativní rostlinné reliéfy, z nichž bylo nutné sejmout letité nánosy různých barev a omítek, které místy zcela zakrývaly plasticitu reliéfní výzdoby. Na severovýchodní fasádě byl rekonstruován nedochovaný dekorativní reliéf.
Před zahájením prací jsme provedli restaurátorský průzkum a pro Město Cheb zpracovala restaurátorský záměr a návrh postupu budoucích prací.