• Adresa:

  Státní zámek Krásný Dvůr, Louny

 • Klient:

  Národní památkový úřad

 • Typ prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2017–2018

Státní zámek Krásný Dvůr se nachází v okrese Louny v Ústeckém kraji. Původní vila byla postavena v 13. století a největší proměnou prošla v 18. století, když přešla do majetku rodu Černínů a byla přebudována na zámek. K historickému objektu byl založen rozsáhlý anglický park o rozloze téměř 100 ha, ve kterém byly postaveny romantické stavby.

Na základě zadání Národního památkového úřadu jsme zrealizovali opravu stávajících dvou schodišť v objektu státního zámku Krásný Dvůr. Vnější schodiště, která byly předmětem smlouvy, propojují první a druhé zámecké patro.Práce na obnově schodiště vyžadovaly demontáž stávajících prvků – kamenných stupňů, prahů, luceren a zábradlí. Veškeré práce byly prováděny restaurátorsky, šetrně a se systémem označení jednotlivých kusů pro opětovné osazení. Práce prováděné s restaurátorským dohledem vyžadovaly rovněž provedení ochranných konstrukcí, zastřešení a ohrazení.
Konstrukce schodiště byla po etapách postupně podezdívána novým základem s vložením antikorozní izolace pod stávající konstrukcí. Konečná barevnost a povrchová úprava vychází z restaurátorského průzkumu, po odsouhlasení zástupci NPÚ a architekta. Lucerny byly repasovány.