• Adresa:

  Masarykova 11, Liberec

 • Klient:

  Liberecký kraj, Severočeské muzeum Liberec

 • Typ prací:

  Konzervátorské a restaurátorské práce

 • Realizace:

  04/2021 – 11/2023

Předmětem restaurátorských prací byla „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci``. Realizace byla rozdělena na tři etapy. První dvě etapy byly zaměřeny na sbírky Staré tisky, třetí etapa pak na podsbírky Památníku Jiřího Harcuby.

V průběhu restaurátorských prací došlo k ošetření celkem 166 předmětů ze sbírek Severočeského muzea v Liberci, nejstaršího uměleckoprůmyslového muzea v českých zemích, založeného v roce 1873. V prvních dvou etapách se vždy jednalo o sobory 50 předmětů ze sbírek Staré tisky. Tato vzácná sbírka Libereckého muzea začala vznikat ihned po jeho založení a disponuje rozsáhlým a vzácným souborem renesančních a barokních tisků. Ve třetí etapě pak bylo restaurováno 66 předmětů z podsbírky Památníku Jiřího Harcuby. V této etapě se jednalo o obrazy, kresby, vzorníky ornamentů, studijní práce, návrhy a předlohy pro pozdější zpracování dutého foukaného skla a medailí tohoto respektovaného rytce a brusiče skla a jeho předků.