• Adresa:

  Ronalda Reagana 3/181, Praha 6

 • Investor:

  Vláda Spojených států amerických

 • Typ prací:

  Restaurování mřížové stěny zimní zahrady

 • Realizace:

  2016 – 2017

Vila Otto Petschka, v níž se nachází rezidence velvyslance USA v Praze, je významnou památkou architektury počátku 20. století. Tato výjimečná vila byla postavena v letech 1924-1928 podle návrhu architekta Maxe Spielmanna ve francouzském klasicizujícím stylu. Restaurování prosklené mřížové stěny zimní zahrady rezidence bylo realizováno v roce 2016 až 2017.

Vnější prosklená mřížová stěna zimní zahrady, či zahradního sálu, tvoří dominantu jihovýchodního průčelí otevřeného do zahrady. Vnější i vnitřní stěnu „zahradního sálu” tvoří prosklené mřížové stěny s možností zajíždění do suterénu. Toto výjimečné technické řešení bylo v Čechách použito poprvé.

Vnější ocelové mříže byly v průběhu prací demontovány poprvé od svého osazení. Vnější ocelové konstrukce dveřních rámů byly ošetřeny na místě. Po převozu do restaurátorského ateliéru byly z ocelových mříží demontovány bronzové rostlinné dekorativní prvky. Z mříží byly v ateliéru odstraněny letité vrstvy laků až na čistý kov, povrch byl ošetřen proti korozi a povrchově upraven novými nátěry. Původně zlacené rostlinné dekorativní prvky z bronzu byly zbaveny nepůvodních nátěrů, rovněž očištěny až na čistý kov, ošetřeny a pozlaceny plátkovým zlatem. Před převozem na místo byly zlacené prvky opět osazeny na restaurované mříže.

Vnitřní část stěny tvořená celoplošně zlacenou mříží byla ošetřena přímo na místě, bez demontáže. Zlacený povrch mříží byl kompletně očištěn, poškození retušováno a fixováno. Zlacení centrální části stěny, průchozí dvoukřídlé dveře s lunetou v nadpraží, bylo natolik poškozené užíváním dveří, že jej bylo nutné pozlatit nově. Poškozené zlacení s podkladovými nátěry bylo odstraněno, povrch ošetřen a zcela nově pozlacen plátkovým zlatem (24 kar.).
Technická část mechaniky posuvných dveří nebyla předmětem restaurátorských