• Adresa:

  Malostranské nám. 2/25, 118 00, Praha 1

 • Klient:

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 • Druh prací:

  Restaurátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2016

V průběhu dlouhých staletí hledali historici a archeologové rotundu sv. Václava, zmiňovanou ve svatováclavské legendě z poloviny 13. století. K jejímu nálezu přispěla rozsáhlá rekonstrukce budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí. Během probíhajících prací tak byly 3. února 2004 náhodně odhaleny pozůstatky Svatováclavské rotundy (932-938). Badatelé předpokládali, podle anonymní rytiny zobrazující vpád Pasovských na Menší Město pražské v roce 1611, že se nachází v západní frontě domů uprostřed Malostranského náměstí. Archeologický nález však doložil, že se nacházela východněji. Historické prameny dokládaly, že byla rotunda stržena v roce 1683, ve skutečnosti se však z části ocitla v základech profesního domu, který tehdy budovali jezuité.

Nález dochovaného fragmentu románské keramické dlažby vyšehradského typu v původním uložení dělá z rotundy celosvětově unikátní nález. Dlaždice jsou trojího typu. Menší mají trojúhelníkový tvar s hnědofialovou až černou glazurou. Čtvercové tvoří borduru podél rovného kamenného stupně do apsidy. Nejpočetnější jsou šestihranné dlaždice, bez glazury, zdobené motivy lva a gryfa (bájného tvora s orlí hlavou, křídly a lvím trupem).

Šestihranné dlaždice se staly symbolem internetové dárcovské aplikace www.nase-rotunda.cz, jejímž prostřednictvím MFF UK shromáždila část prostředků na rekonstrukci. Kromě darů veřejnosti byl projekt financován z velké části grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Práce na záchranu rotundy sv. Václava lze rozdělit na stavební a restaurátorské.
Stavební část zahrnovala demontáž provizorních konstrukcí v prostoru rotundy, osazení schodů do vstupu z chodby MFF, výrobu a osazení expoziční lávky, zděné konstrukce, osazení replik románské dlažby, realizace rozvodů, instalace klimatizace, osvětlení a audiovizuálních technologií.
Práce restaurátorské zahrnovaly restaurování románského zdiva, adjustáž ostatních zdí, restaurování románských dlaždic, konzervaci archeologických situací, výrobu a osazení replik historické dlažby, osazení exponátů, prosvětlené grafiky a foto-profilu archeologické situace, výmalby a barevných retuší, a zpracování restaurátorské dokumentace.

Realizace projektu měla rovněž edukativní cíle. V souladu se zadávacími podmínkami byli do odborných prací zapojení studenti VŠ oboru restaurování, formou odborné školní praxe při restaurování rotundy, pro studenty a odbornou veřejnost byly organizovány exkurse, a v neposlední době se studenti v soutěži podíleli svými návrhy na skladbu repliky historické dlažby.

Projekt záchrany rotundy sv. Václava v roce 2016 zvítězil v kategorii „prezentace hodnot“ a také ve veřejném hlasování Památky děkují. “Kostel legend” tak obdržel od Národního památkového ústavu dvě ceny Patrimonium pro futuro.

V roce 2018 byl projekt oceněn cenou Europa Nostra.

Rotundu sv. Václava můžete navštívit z pohodlí domova prostřednictvím virtuální prohlídky.

V průběhu prací měla GEMA ART možnost seznámit s projektem své kolegy z Jordánska.