• Adresa:

  Dobrovského 2062/21, 350 02 Cheb

 • Klient:

  Město Cheb

 • Druh prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  2015–2017

Havarijní stav zdiva Císařského paláce v Chebu potvrzený odbornými posudky, a zejména kolaps části kamenného zdiva ve střední části severní stěny v roce 2013, si vyžádaly urgentní odborný zásah. Na základě provedených restaurátorských průzkumů tak v letech 2015–2017 provedla společnost GEMA ART odborný konzervátorský zásah. Odborné práce pro město Cheb byly realizovány ve třech etapách v letech 2015 až 2017.

Projekt zahrnoval konzervování torza hradního zdiva, zajištění stability tří opěrných pilířů a restaurování vzácných románských oken. Veškeré práce konzervace kamenného zdiva probíhala s velkou citlivostí. V případě nutnosti přezdění poškozených částí byly silně poškozené plochy zakresleny a při opětovném osazení kamenů do zdiva bylo striktně dodrženo původní spárování celé plochy.

Vzhledem k mimořádné hodnotě tři románských sdružených oken na severní straně paláce a dvoudílného okna na východní straně byl restaurátorský a konzervační zásah proveden s maximální citlivostí s použitím pouze reversibilních materiálů. Sdružená románská okna jsou zhotovena z krystalického mramoru z nedalekého lomu ve Wundsiedelu, dvoudílné okno je kombinované.