• Adresa:

  SH Karlštejn Budňany, parc. č. 431

 • Klient:

  NPÚ – Územní památková správa v Praze

 • Druh prací:

  Odborné stavební a restaurátorské práce 

 • Realizace:

  2015

Národní památkový ústav provádí na státním hradu Karlštejn průběžné konzervátorské a záchranné práce. Tato národní památka má mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. V roce 1348 byl gotický hrad Karlštejn založen českým králem a římským císařem Karlem IV. Do hradeb Karlštejna byly uloženy královské poklady, zejména sbírky svatých relikvií a říšské korunovační klenoty.

Společnost GEMA ART GROUP a.s. se na Karlštejně průběžně podílela na realizaci mnoha projektů. V letech 2014-2015 realizovala na této památce odborné konzervátorské a stavební práce na zajištění opěrných pilířů hradeb přiléhajících k purkrabství. Práce byly realizovány podle projektu ing. Víta Mlázovského a pod dohledem Národního památkového ústavu. Historické hradební zdivo je po léta vystavováno řadě činitelů způsobujících postupnou degradaci jeho pevnosti. Jedná se především o narušování náletovými dřevinami a působením klimatických změn. Z uvedených příčin degradace, byly práce zahájeny odplevelením svahu pod hradebním zdivem, plošnou úpravou terénu a stavbou konstrukčního lešení, které umožnilo práce na vnějších hradbách.  Následné práce byly zaměřeny na odstranění náletových rostlin, vyčištění trhlin, odbornou sanaci zdiva, injektáže, jádrové vrtání a kotvení zdiva, doplnění kamenného, smíšeného a haklíkového zdiva. V závěrečné fázi odborných prací bylo provedeno nové spárování hradebního zdiva a jeho ošetření proti klimatickým vlivům.