• Adresa:

  Karlštejn 172, 267 18 Karlštejn

 • Klient:

  AVERS spol. s r.o.

 • Typ prací:

  Průzkumy, stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2020–2022

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 Karlem IV., králem českým a císařem římským, jako soukromá rezidence a místo pro uložení královské pokladnice, souboru svatých ostatků a korunovačních klenotů. Práce byly dokončeny v roce 1365 vysvěcením Kaple svatého kříže.

Práce na hradě Karlštejn byly součástí Integrovaného regionálního operativního projektu (IROP): „Hrad Karlštejn – klenot české země“, na vytvoření nové expozice v objektu. Práce byly prováděny v Purkrabství hradu, v suterénu Císařského paláce, arkádovém přístavku, staré konírně a v prostorách skalního sklepa. Veškeré práce byly prováděny podle zásad ochrany historických prvků, aby nedošlo k poškození památkově chráněních částí objektu.

Státní hrad Karlštejn: www.hrad-karlstejn.cz