• Adresa:

  al-Madá’in, Irák

 • Klient:

  Česká vláda

 • Druh prací:

  Průzkum historických stavebních materiálů

 • Realizace:

  2004–2006

V rámci programu vlády ČR pomoci na záchranu iráckého kulturního dědictví GEMA ART realizovala projekt zaměřený na průzkum historických stavebních materiálů Ktésifón (Ctesiphon, Iwan al-Mada'in, Taq-i Kisra). Ktésifón představuje jednu z nejvýznamnějších a současně nejohroženějších památek starověké Mezopotámie.

Vzhledem k bezpečnostní situaci v Iráku v roce 2004 nemohli naši odborníci památku osobně navštívit, a proto iráčtí partneři odebrali vzorky základních stavebních materiálů, tj. cihel, malty a fragmentů omítek, které byly dopraveny do České republiky, kde byla provedena jejich analýza.

Projekt byl realizován v úzké spolupráci s iráckým ministerstvem kultury, Státní radou pro památky a dědictví v Bagdádu, za účasti iráckých, jordánských, rakouských a českých vědců, kteří se podíleli na přírodovědné analýze vzorků.

Cílem tohoto projektu bylo nejprve shromáždit veškeré dostupné údaje a informace o výsledcích předchozích výzkumů a konzervačních zásahů provedených v Ktésifónu v minulosti. V další fázi pak následoval průzkum založený na obdržených informacích o aktuálním stavu památky a na vědecké analýze stavebních materiálů památky. Analýza vzorků byla provedena v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.