• Adresa:

  Iraqi Institute for the Conservation of Heritage and Antiquities (IICHA), Erbil, Irák

 • Klient:

  NPÚ – Národní památkový úřad České republiky

 • Druh prací:

  Zajištění a realizace kurzu pro specialisty z oblasti památkové péče Mosulu a severního Iráku

 • Realizace:

  2019

Díky dlouholetým zkušenostem s prací na restaurátorských projektech v Iráku GEMA ART International s.r.o. připravila realizaci vzdělávacího programu pro pracovníky památkové péče severního Iráku. Kurz financovaný NPÚ byl připraven v koordinaci s Ministerstvem zahraničí ČR na základě pomoci vlády ČR, v rámci realizace programu asistence Iráku. Čtyřtýdenní kurz proběhl ve dnech 15. 9. až 10. 10. 2019 v Iráckém institutu konzervování památek (IICHA) se sídlem v Erbilu.

Cílem tohoto projektu bylo proškolit odborníky ze severního Iráku tak, aby mohli nabyté zkušenosti předávat dále a využít je při obnově památek. Program kurzu byl upraven podle jejich praktických potřeb, se zaměřením zejména na oblasti dokumentace památek, jejich evidence, konzervace, restaurování a preventivní péče. Nedílnou součástí výukového programu byla praktická cvičení, jak v laboratoři institutu, tak i terénní, na významných památkových lokalitách ve městě Erbil, Koya, Alqosh a Lalish.

Přednášky vedli zkušení lektoři NPÚ, GEMA ART International, odborníci z Cyrilo-metodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, Orientálního ústavu AVČR, Západočeské univerzity v Plzni a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV. Vzdělávací program úspěšně absolvovali specialisté z inspektorátů památkové péče Mosulu, Erbilu, Gharmyanu a Alqosh, spolu s odborníky z Mosul University a Koya University.

Média

Reportáž ČT: Čeští památkáři pomáhají zachraňovat irácké kulturní dědictví poničené Islámským státem

Realita Mosulu a pohled na průběh kurzu.

Facebook: Iraqi Institute for the Conservation of Antiquities and Heritage

Slavnostní ukončení kurzu za účasti guvernéra Erbilu.

NPÚ – V Iráku probíhá vzdělávací program NPÚ na obnovu válkou poškozených památek

Informace o kurzu na stránkách NPÚ.