• Adresa:

  Iraqi Institute for the Conservation of Antiquities and Heritage (IICAH), Erbil, Irák

 • Klient:

  Vyšší vzdělávací program pro specialisty v oblasti památkové péče

 • Druh prací:

  NPÚ – Národní památkový úřad České republiky

 • Realizace:

  2021

Po roční přestávce způsobené světovou pandemií Covid-19 bylo možné v Iráku realizovat vyšší vzdělávací program až v roce 2021. Kurz byl realizován na základě pomoci vlády ČR, v rámci realizace programu asistence Iráku. Společnost GEMA ART International jej připravila v úzké spolupráci s NPÚ a v koordinaci s Ministerstvem zahraničí ČR. Čtyřtýdenní kurz se konal od 5. 9. do 30. 9. 2021 v Iráckém institutu konzervování památek (IICAH) se sídlem v Erbilu.

Program vyššího restaurátorského kurzu 2021 vycházel ze zkušeností z předchozího ročníku. Hlavní důraz byl kladen na praktickou výuku zaměřenou na aktuální potřeby pracovníků irácké památkové péče a vyučujících univerzit v Mosulu (University of Mosul) a Kóji (University of Koya). Teoretické přednášky doplňovala rozšířená terénní práce s použitím moderních metod dokumentaci památek, jejich evidence, nových postupů, technologií a materiálů pro konzervaci, restaurování a preventivní péči o památky. Praktická cvičení probíhala jednak v laboratořích Iráckého institutu, a jednak v terénu na archeologických a historických lokalitách na citadele v Erbilu, ve svatyni proroka Nahuma v Alqoši a v karavanseráji v Lališi, svatém místě jezídů.
Přednášejícími byly opět lektoři z NPÚ, GEMA ART International, odborníci z Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Ústí nad Labem a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV. Vzdělávací program absolvovali pracovníci inspektorátů památkové péče Mosulu, Erbilu, Akre, Garmjánu a Alqoše, a učitelé z fakulty archeologie University of Mosul a fakulty architektury University of Koya.

Média:
Facebook: Iraqi Institute for the Conservation of Antiquities and Heritage
https://www.facebook.com/Iraqiinst/videos/434792301344922/

NPÚ – V Iráku probíhá vzdělávací program NPÚ na obnovu válkou poškozených památek
https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/zpravy/77801-v-iraku-probehl-dalsi-vzdelavaci-kurz-npu-pro-mistni-pamatkare