• Adresa:

  Fakulta restaurování v Litomyšli

 • Klient:

  Svatyně imáma Husajna, Karbalá, Irácká republika

 • Druh prací:

  Kurz restaurování a konzervování papíru

 • Realizace:

  9/2011–11/2011

Na základě zkušeností a dlouholeté realizace restaurátorských projektů v Iráku připravila a zajistila GEMA ART výukový kurz restaurování a konzervování papíru pro tým specialistů z restaurátorského pracoviště a laboratoře náležející Svatyni imáma Husajna ve městě Karbalá v Iráku.

Tento speciální kurz byl připraven na podle požadavků restaurátorského ateliéru a laboratoře Svatyně imáma Husajna. Kurz zajišťovaný s Univerzitou Pardubice proběhl na její Fakultě restaurování v Litomyšli. Irácký klient vyslal tři své specialisty, aby si zvýšili odbornost, zkušenosti a dovednosti s prací na nových zařízeních a s novými technologiemi. Program kurzu byl zaměřen na aktuální potřeby laboratoře a restaurátorského pracoviště Svatyně imáma Husajna v Karbalá.

Kurz zahrnoval teoretickou a praktickou část využívající metod interaktivní výuky, a dále exkurze do laboratoří Národní knihovny ČR, Národního archivu ČR, muzeí a dalších institucí, které se podílejí na záchraně našich písemných památek.