• Adresa:

  Fakulta restaurování v Litomyšli

 • Klient:

  Al Atabah Al Abbasiyah Shrine, Svatá Karbala, Irák

 • Druh prací:

  Kurz restaurování a konzervování papíru

 • Realizace:

  2013

Připravili jsme vyšší (pokračovací) kurz pro specialisty restaurátorského a konzervátorského oddělení Knihovny a domu rukopisů svatyně al-Abbasíja v Karbale v Iráku. Na základě požadavků a potřeb Knihovny a domu rukopisů byl speciálně připraven vyšší výukový program restaurování a konzervování papíru a rukopisů. Kurz byl zaměřen na rozvoj praktických dovedností i teoretických znalostí iráckých odborníků, které získali v předchozím kurzu v České republice a v průběhu následujících tří let své práce v Karbale.

Kurz byl připraven v úzké spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Národním archivem a Národní knihovnou České republiky. Účastníci kurzu získali vědomosti a praktické zkušenosti s využíváním nejnovějších restaurátorských a konzervátorských technik a prací s moderními technologiemi. Praktická a teoretická část kurzu probíhala v laboratořích Národního archivu České republiky v Praze a následně v Litomyšli v ateliérech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Během vědeckých exkurzí do českých muzeí a knihoven, se účastníci kurzu seznámily s historií českého písemnictví a současným systémem památkové péče. Výuka kurzu byla vedena vysokoškolskými učiteli a mezinárodně uznávanými odborníky a iráčtí absolventi kurzu obdrželi Certifikát Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.