• Adresa

  Fakulta restaurování v Litomyšli

 • Klient:

  Provincie Sulajmáníja, Kurdská regionální vláda , Irák

 • Druh prací:

  Kurz restaurování a konzervování papíru

 • Realizace:

  2012

Projekt byl realizován na základě smlouvy s provincií Sulajmáníja, iráckého regionu Kurdistán. Na základě požadavků institutu „ZHEIN“ (žejn - kurdsky život) byl pro jeho specialisty připraven „Kurz restaurování a konzervování papíru.“ Tento institut je pověřen péčí o záchranu písemných památek Kurdistánu. Součástí projektu byla rovněž dodávka zařízení a materiálů pro restaurátorské pracoviště institutu a jeho konzervátorskou laboratoř.

Kurz byl zaměřen na přípravu specialistů restaurátorského pracoviště a konzervátorské laboratoře pro nadcházející práci s novým zařízením. Program kurzu byl připraven v úzké spolupráci s Univerzitou Pardubice, v ateliérech Fakulty restaurování v Litomyšli. Obsahem kurzu byla praktická i teoretická příprava využívající interaktivní metody výuky a exkurze do odborných pracovišť Národního archivu, Národní knihovny České republiky, muzeí apod. Moderní zařízení a materiály pro novou laboratoř a restaurátorské pracoviště byly dle smlouvy dodány do Sulajmáníje, kde slouží k záchraně písemného dědictví iráckého Kurdistánu.