Titulka
 • Adresa:

  Mosul, Irák

 • Klient:

  Smithsonian Institution, Washington, USA

 • Druh prací:

  Konstrukčně statický průzkum

 • Realizace:

  2019

GEMA ART International s.r.o. byla součástí mezinárodního týmu, který zahájil první etapu realizace projektu „Rehabilitace Mosulského muzea“, který je financován ALIPH (Mezinárodní aliance na ochranu památek ve válečných oblastech). Odborníci GEMA ART byly do projektu přizváni, aby provedli konstrukčně statický průzkum rozsahu poškození objektu.

Mosulské muzeum bylo známo rozsáhlými sbírkami z období prehistorického, přes novoasyrské období z oblasti Ninive, památkami z Hatry a sbírkami islámského umění. Museum bylo symbolem kulturní a náboženské mnohotvárnosti tohoto města a jeho oblasti. V roce 2015 však extrémisté z ISIS těžce poškodili budovu muzea, jeho sbírky a muzejní knihovnu, která zcela vyhořela.

Cílem projektu „Rehabilitace Mosulského muzea“ je jeho opětovné otevření v roce 2024. Realizace projektu byla zahájena v roce 2018 v úzké spolupráci se Státní radou starožitností a památek (SBAH), Ministerstvem kultury, turistiky a památek a pracovníky Mosulského muzea. Hlavními realizátory tohoto projektu jsou Musée du Louvre a Smithsonian Institution, a GEMA ART byla do projektu přizvána díky svým dlouholetým zkušenostem restaurátorskými pracemi v Iráku. První etapa projektu průzkum on situ byla provedena v Mosulu za mimořádných bezpečnostních opatření v únoru 2019. GEMA ART provedla stavebně statický průzkum objektu a zpracovala návrh zajištění hroutících se stropů. Výsledná dokumentace se stala součástí vyhodnocení rozsahu škod na budově Mosulského muzea a jeho sbírkách pro přijetí okamžitých opatření.

Další informace o projektu najdete na webových stránkách: Smithsonian Institution, ALIPH a World Monument Fund.