• Adresa:

  Alqosh, Irák

 • Klient:

  Aliance pro restaurování kulturního dědictví (ARCH)

 • Typ prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  2018 – 2021

V lednu 2018 byly zahájeny práce na projektu záchrany a restaurování komplexu objektů svatyně s hrobkou starozákonního proroka Nahuma. První etapa projektu byla zaměřena na provedení průzkumu a jeho vyhodnocení pro další postup. Předmětem druhé etapy bylo zpracování projektu a jeho realizace, postupné restaurování této velice významné památky.

Svatyně s hrobkou proroka Nahuma se nachází v malém křesťanském městě Alqoš, které má více než 2800letou historii. Alqoš (syrsky: ܐܲܠܩܘܫ‎, hebrejsky: אלקוש, arabsky: ألقوش‎) se nachází na úpatí stejnojmenného pohoří. Město leží v Iráku, asi 45 km severně od Mosulu. Administrativně Alkoš spadá do severní provincie Ninive s hlavním městem Mosul. Alqoš je zmiňován ve Starém zákoně v souvislosti s prorokem Nahumem Elkošským, který kázal v Asyrské říši mezi lety 726-697 před naším letopočtem a prorokoval zánik Ninive. Od nepaměti se věří, že prorok Nahum byl pohřben v Alqoši.

Na základě dlouholetých zkušeností získaných při realizaci restaurátorských projektů ve složitých podmínkách Iráku byla GEMA ART oslovena nadací Alliance for the Restoration of Cultural Heritage (https://www.archinternational.org/) pro zajištění záchrany svatyně s hrobem proroka Nahuma v Alqoši.

Etapa I. (2018)

Cílem záchranných prací bylo provedení restaurátorského a stavebního průzkumu on situ, vyhodnocení dat a vypracování projektu na záchranu této významné památky. Práce na místě zahrnovaly fotogrammetrickou dokumentaci, včetně vytvoření 3D modelu celého areálu svatyně (viz prezentace), havarijní zajištění staticky narušených kleneb a zdiva svatyně, vyklizení suti, uložení a dokumentaci cenných architektonických a historických prvků.

Etapa II. (2018–2020)

V průběhu druhé etapy bylo provedeno statické zajištění základů objektu, injektáže a přezdívání trhlin, oprava a rovnání narušených sloupů a pilířů, odhalení stropních konstrukcí a zpevnění stávajících kleneb, rekonstrukce zříceného zdiva, rekonstrukce zřícených klenebních pasů a kleneb, rekonstrukce a izolace střechy, včetně provedení svodů dešťové vody a drenáží. V průběhu citlivé rekonstrukce objektu probíhalo restaurování dochovaných dekorativních a architektonických prvků, nápisů, dřevěných a kovových prvků.

Práce byly bohužel přerušeny v důsledku celosvětové pandemie COVID 19.

Místo na stránkách Google map: Alqoš

Vizualizace proměny svatyně.

Vice na stránkách ARCH Stand with Nineveh, kde najdete Popis projektu, Galerii a Visual Essay.

Český projekt účelově vázaného peněžního daru přispěl k záchraně unikátní památky v kolébce civilizace: Generální konzulát ČR v Erbilu, Irák

Reportáž o zpracování 3D modelu z místa hrobky proroka Nahuma připravila Česká televize: Záchrana hrobky proroka Nahuma.

Rozhovor v únorovém čísle Roš Chodeš (2020) s restaurátorem Ing. Petrem Justou o projektu najdete zde: Minaret a synagoga