• Adresa:

  Železniční stanice Ma’án, Jordánsko

 • Klient:

  Consolidated Consultants for Engineering and Environment

 • Typ prací:

  Průzkum a analýza stavebních materiálů

 • Realizace:

  2016

Komplex objektů nádraží v Ma´ánu je významným historickým místem Jordánského hášimovského království. Ma´án a jeho železniční stanice byly sídlem první vlády jordánského království Abdulláha I., a proto objekt zvaný královský palác je vyobrazen na rubu bankovky v hodnotě 5 jordánských dinárů.

Předmětem prací pro jordánskou společnost Consolidated Consultants byl materiálový průzkum a provedení analýz stavebních materiálů objektů historického železničního nádraží. Jednalo se o královský palác, kotelnu, nádražní budovu a objekty dílen.

Realizované smluvní práce byly součástí příprav projektu restaurování tohoto historického komplexu. V Ma´ánu byly provedeny průzkumné práce a odebrání vzorků stavebních materiálů. V České republice byly následně provedeny analýzy a vyhodnocení dokumentace. Závěrečná zpráva zpracovaná pro objednatele vyhodnotila analýzy odebraných vzorků a doporučila technologii pro nacházející práce. Zpráva vyhodnotila stratigrafii vrstev nátěrů se zaměřením na barevnost historických interiérů, složení barevných vrstev (pigmenty, pojiva), složení malt (typy pojiv a kameniva) a obsah rozpustných solí, které poškozují historické zdivo.